Gratis

Find den bedste forsikring
Modtag hurtigt og nemt forsikringstilbud
Spar på dit forsikringsbudget!

Vilkår for brug af Hvilken Forsikring

Vilkår for brug af Hvilken Forsikring
Generelle forretningsbetingelser for brug af hvilken-forsikring.dk’s kundeportal
Brugen af hvilken-forsikring.dk’s kundeportal ("Portal" herefter benævnt som ”Hvilken Forsikring”) er underlagt de nedenfornævnte betingelser. Hvilken Forsikring forbeholder sig ret til at ændre og opdatere disse betingelser på et hvilket som helst tidspunkt.
For at oprette sig som bruger på portalen er det en betingelse, at brugeren har læst og accepteret nærværende betingelser. Brugeren kan finde disse brugervilkåre i bunden af hver side på portalen. Disse er kaldet ”Vilkår for brug af Hvilken Forsikring ”. 
Ydermere vil der på den sidste side af enhver anmodning være et tydeligt link til betingelserne. Linket er kaldet: ”Jeg har læst og accepteret betingelserne for brugen af Hvilken Forsikring”. Herefter er der indgået en bindende aftale mellem bruger og hvilken-forsikring.dk om brug af portalen på de nævnte betingelser. Betingelserne er udformet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvem er Hvilken Forsikring 
Portalen Hvilken Forsikring udgives ejes af MALO A/S (herefter benævnt som ”Malo A/S”). Dette er et aktieselskab, registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nummer 34460434. Hovedkontoret er beliggende på Granvej 45, 4632 Bjæverskov.

Hvad tilbyder Hvilken Forsikring 
Hvilken Forsikring er en webbaseret tjeneste, der formidler kontakten mellem brugerne (i det følgende benævnt ”bruger”) og forsikringsselskaberne (i det følgende benævnt ”forsikringsselskab”). Hvilken Forsikring har etableret et partnerskab med hjemmesiden Tjenestetorvet. Ved brug af portalens partners formularer på hjemmesiden kan Hvilken Forsikring tilbyde brugeren Tjenestetorvets panel af forsikringsselskaber.
Brugeren kan ved hjælp af portalen indhente tilbud på flere typer forsikringer (i det følgende benævnt ”ydelse”) hos en række forsikringsselskaber. Forsikringsselskaberne kan, efter at have modtaget anmodningen fra brugeren, give et tilbud på den ønskede ydelse. Det er forsikringsselskabernes eget valg, om de ønsker at afgive et tilbud på den forespurgte ydelse eller ej. Det er ligeledes også op til brugeren alene, om denne ønsker at acceptere et tilbud fra et af forsikringsselskaberne.
Hvilken Forsikring tilbyder sine brugere at formidle brugerens forespørgsel på en bestemt forsikringsydelse til forsikringsselskaberne. Dette gøres ved at brugeren udfylder en formular, som portalen herefter videresender til Tjenestetorvets partnere i forsikringsselskaberne. Forsikringsselskaberne vil herefter introducere brugeren til et tilbud. For at finpudse brugerens tilbud, vil forsikringsselskaberne som regel tage kontakt til den respektive bruger direkte pr. telefon.

Hvordan virker det? 
Hvilken Forsikring har til formål at lette søgningen efter forsikringer ved at være bindeled mellem brugerne af portalen og forsikringsselskaberne. Hvilken Forsikring har etableret et partnerskab med hjemmesiden Tjenestetorvet. Ved brug af formularerne på portalen får brugerne tilbud af forsikringsselskaber partnere af Tjenestetorvet.
Denne service er helt gratis for brugere af portalen. 
- Brugeren udfylder en online formular med information om sin profil og den ønskede forsikring. 
- Ifølge brugerens profil og dens behov viser portalen forsikringsselskaberne, som kan tilbyde brugeren den ønskede ydelse.
- Brugeren kan herefter vælge en eller flere forsikringsselskaber for at modtage deres tilbud.
- Tjenestetorvet videregiver brugerens oplysninger til det eller de valgte forsikringsselskaber. 
- De forsikringsselskaber, som bliver kontaktet og har et relevant tilbud, kontakter herefter brugeren pr. telefon for at fremlægge tilbuddet og eventuelt tegne den givne forsikring.

Ansvar 
Hvilken Forsikring er ikke et forsikringsselskab. Hvilken Forsikring yder ikke rådgivning til brugerne om valg af forsikring og bistår ikke med indgåelsen af en forsikringsaftale. Brugerne skal selv kontakte forsikringsskaberne vedrørende de tilbud, som de finder relevante, hvis de ønsker yderligere information eller råd. Hvilken Forsikring fraskriver sig ethvert ansvar for brugernes valg af forsikring. Det er den enkelte brugers eget ansvar at stå inde for konsekvenserne af deres valg af forsikring. 
Brugerne anerkender og accepterer, at Hvilken Forsikring ikke kan undersøge eller inkludere alle forsikringsselskaber og forsikringstilbud, som eksisterer i Danmark. Kun portalens partner vil være i stand til at modtage information om vores brugere ud fra disses anmodninger.
Forsikringsselskaberne fremlægger deres tilbud til brugerne gennem Hvilken Forsikring og, såfremt det er nødvendigt for udarbejdelsen af et tilbud, kan forsikringsselskaberne kontakte brugeren direkte pr. telefon eller e-mail. Der gøres desuden opmærksom på, at forsikringsselskaberne ikke er forpligtet til at give et tilbud til en given bruger, hvis dette ikke ønskes.
Beskyttelse af personlige oplysninger 
Ved udfyldelse af Hvilken Forsikrings online-formularer giver brugeren samtykke til at Hvilken Forsikring videregiver de opgivne data til et eller flere forsikringsselskaber gennem sin partner med henblik på afgivelse af tilbud prissætning og tegnelse af forsikring. 
Tjenestetorvet og Malo A/S forpligter sig til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse, pt. persondataloven (lov nr. 429 af 31/05/2000). 
Enhver kan indhente og i givet fald rette eller slette information om dem selv ved at henvende sig pr. e-mail til kontakt@hvilken-forsikring.com. Enhver kan desuden, på lovligt grundlag, modsætte sig behandlingen af personoplysninger.
De oplysninger, som indtastes af brugeren ved tilmelding på Hvilken Forsikring, gemmes af partneren Tjenestetorvet. Denne information behandles fortroligt og er kun tilgængelig for brugeren selv og databasemedarbejdere hos partneren.
Brugerens kontaktoplysninger hverken videregives eller sælges til andre end forsikringsselskaberne tredjepart uden brugerens samtykke. De oplysninger, som brugeren bliver bedt om at afgive i sammenligningsformularerne, bliver udelukkende brugt af forsikringsselskaberne til at udarbejde et relevant tilbud på baggrund heraf.
Det er brugerens eget valg, hvilke forsikringsselskaber denne ønsker at modtage tilbud fra, og dermed er det også op til brugeren selv, hvem denne ønsker at dele oplysninger i sammenligningsformularerne med. Disse data bliver ikke offentliggjort eller videregivet til andre end de forsikringsselskaber, som brugeren ønsker at dele dem med. Forsikringsselskaberne har også forpligtet sig til ikke at videregive denne slags fortrolige oplysninger.
Hvilken Forsikrings partner indsamler og gemmer de oplysninger, som indtastes af brugeren, alene for at kunne administrere brugen af portalen. Behandlingen af brugerens data sker i overensstemmelse med Persondataloven.

E-mailadresser 
Ved registrering på portalen Hvilken Forsikring giver brugeren samtidigt samtykke til, at Hvilken Forsikrings partner og de tilknyttede forsikringsselskaber må kontakte denne med information og materiale til markedsføring af diverse produkter pr. e-mail. Brugeren er dog altid berettiget til at afmelde denne type e-mails på portalen uden omkostninger eller forpligtelser af nogen art. 
Brugerens e-mailadresse benyttes desuden til at informere om vigtige ændringer vedrørende betingelser, portalens drift, funktioner på siden, mv.

Immaterielle rettigheder 
Alt tekstmateriale, der er tilgængeligt på Hvilken Forsikring, er Hvilken Forsikrings ejendom. Ønskes dette distribueret udover privat brug af materialet, skal samtykke indhentes fra Hvilken Forsikring.

Brugerens forpligtelser 
Det er brugerens ansvar at kontrollere, at de indtastede oplysninger i forbindelse med anmodning om sammenligning af forsikringer er korrekte og nøjagtige. De afgivne tilbud afhænger af nøjagtigheden af brugerens svar på formularens spørgsmål. 
Hvilken Forsikring kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser i den efterfølgende kontakt mellem brugeren og det valgte forsikringsselskab. Alle kontrakter indgås direkte mellem brugeren og forsikringsselskabet. 
Hvilken Forsikring deltager ikke i indgåelsen og administrationen af forsikringsaftaler, fastsættelsen af produktbetingelser, opkrævning af forsikringspræmier, modtagelse og behandling af skadeanmeldelser eller andre forsikringsmæssige aktiviteter (overvågning af erstatningsprocedurer). 

Cookies 
Ved at bruge Hvilken Forsikring giver brugeren samtykke til at portalen og dens partner Tjenestetorvet placerer en cookie i din browser. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser, når du besøger portalen. Denne teknologi anvendes af stort set alle hjemmesider. Hvilken Forsikring anvender eksempelvis cookies til at opnå statistik, som skal hjælpe portalen til at forbedre sine tjenester. De fleste browsere er indstillet til automatisk at acceptere cookies. Disse indstillinger kan ændres af brugeren, men mange hjemmesider vil ikke fungere optimalt uden brugen af cookies. En cookie er en passiv fil, og den kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Ændring af vilkår 
Hvilken Forsikring forbeholder sig ret til at ændre nærværende betingelser. Meddelelser vedrørende ændringer vil blive sendt til den e-mail adresse, som brugeren har angivet på sin profil på portalen, og/eller offentliggjort på Hvilken Forsikring. De ændrede betingelser eller opdateringer træder i kraft med det samme. Ingen ændringer til nærværende betingelser vil være gældende, medmindre disse udformes skriftligt.

Kontaktoplysninger 
Hvilken Forsikring drives af: 
MALO A/S 
CVR.nr.: 34460434 
Granvej 45, 4632 Bjæverskov 
E-mail: kontakt@hvilken-forsikring.dk

Lovvalg og værneting 
Aftale om brug af hvilken-forsikring.dk’s kundeportal er underlagt dansk ret. Hvis en tvist mellem parterne, som enten vedrører nærværende betingelsers indhold eller udspringer af brugeraftalen, ikke løses i mindelighed,skal tvisten indbringes til afgørelse for retten i den retskreds hvor Malo A/S’ hovedkontor er beliggende.

juli 2015